Відділ продажу:
м. Івано-Франківськ,
вул. Гетьмана Мазепи, 72
Переглянути на карті

Правила користування

Policy

Дані правила користування (надалі – Правила) регламентують умови використання сайту ozon-ltd.com (надалі – Сайт) користувачем Сайту (надалі – Користувач). Використовуючи Сайт, Користувач приймає дані Правила і зобов’язується дотримуватися всіх умов представлених нижче. Адміністрація сайту ozon-ltd.com (надалі – Адміністрація) залишає за собою право змінювати умови використання Сайту через публікацію нової редакції даних Правил, яка набуває чинності з моменту публікації. Текст в чинній редакції Правил завжди доступний за адресою https://ozon-ltd.com/policy. Подальше використання Сайту Користувачем після внесення подібних змін означає його згоду з ними. У випадку незгоди з умовами даних Правил, Користувач повинен припинити використання Сайту.

Перед використанням сайту ozon-ltd.com Користувачеві необхідно уважно прочитати дані Правила.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 • 1.1. Сайт – сукупність розміщених в мережі Інтернет електронних документів (файлів), об’єднаних єдиною темою, дизайном і єдиним адресним простором домену ozon-ltd.com. Стартова сторінка Сайту розміщена в мережі Інтернет за адресою https://ozon-ltd.com.
 • 1.2. Користувач – особа, яка використовує Сайт.
 • 1.3. Адміністрація – особа (група осіб) якій належать всі відповідні права на Сайт, включаючи права на доменне ім’я Сайту, програмний код та Контент, або особа (група осіб) яка по дорученню правовласника здійснює його адміністрування.
 • 1.4. Контент – будь-яке інформаційне наповнення Сайту, в тому числі у вигляді текстів, фото, відео та інших матеріалів, які належать Адміністрації.
 • 1.5. Калькулятор розтермінування – спеціальна форма призначена для ознайомлення Користувача з приблизними умовами придбання будинку.
 • 1.6. Веб-браузер – програма для завантаження і перегляду сторінок Сайту.
 • 1.7. Персональні дані – інформація, що відноситься до Користувача Сайту, а саме: ім’я та номер телефону;
 • 1.8. Файли cookie – невеликі безпечні фрагменти даних, які надсилаються Сайтом на веб-браузер Користувача та зберігаються на його електронному пристрої з якого здійснюється доступ до Сайту. Щоразу під час спроби відкрити сторінку сайту, веб-браузер, який використовує Користувач в даний момент, відправляє цей фрагмент даних у складі https запиту.

2. ОСНОВНІ УМОВИ

 • 2.1. Відповідно до даних правил, Адміністрація надає Користувачу можливість використовувати Сайт на безоплатній основі, а Користувач зобов’язується використовувати Сайт в незаборонений законом або даними Правилами спосіб.
 • 2.2. Інформація представлена на Сайті призначена для ознайомлення Користувача з особливостями діяльності компанії «OZON Development», типологічними характеристиками будинків, внутрішньою та зовнішньою інфраструктурою, планом будівництва та умовами придбання.
 • 2.3. Інформація представлена на сайті має виключно ознайомчий характер та може відрізнятися від дійсності. Для отримання об’єктивної та достовірної інформації, Користувачу необхідно звернутися до офісу відділу продажу компанії «OZON Development» за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 59.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 • 3.1. Адміністрація має право:
 • 3.1.1. Коли завгодно змінювати оформлення Сайту, його Контент, функціональні можливості, змінювати або доповнювати програмний код та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті;
 • 3.1.2. Використовувати та обробляти персональну інформацію Користувача у власних рекламних цілях.
 • 3.1.3. При необхідності відправляти Користувачеві повідомлення, що стосуються використання Сайту, а також інші, в тому числі рекламні повідомлення;
 • 3.2. Адміністрація зобов’язується:
 • 3.2.1. Підтримувати працездатність Сайту за винятком випадків, коли це неможливо з незалежних від Адміністрації причин.
 • 3.2.2. Захищати персональну інформацію Користувача, отриману внаслідок використання останнім Сайту відповідно до Розділу 4 та 5 даних Правил.
 • 3.3. Користувач має право:
 • 3.3.1. Використовувати Сайт, інформацію викладену на сайті, функціональні можливості та інший контент у особистих цілях в незаборонений Законом або даними Правилами спосіб.
 • 3.3.2. Замовити зворотній зв’язок через заповнення спеціальної форми представленої на Сайті;
 • 3.3.3. Задати запитання через спеціальну форму представлену на Сайті;
 • 3.3.4. Використовувати спеціальну форму «Калькулятора розтермінування»;
 • 3.4. Користувач зобов’язується:
 • 3.4.1. Регулярно знайомитися зі змістом даних Правил для своєчасного ознайомлення з його змінами.
 • 3.4.2. Використовуючи інформацію з Сайту, Користувач усвідомлює і приймає ризики, пов’язані з її можливою недостовірністю. Якщо це сталося, Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію про наявність подібної інформації за контактами вказаними на Сайті.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • 4.1 Будь-який Користувач Сайту може переглядати сторінки Сайту не повідомляючи про себе ніяких Персональних даних.
 • 4.2. Використання можливостей Сайту по відправці Користувачем заявки на зворотній зв’язок або заявки з запитанням до Адміністрації передбачає необхідність заповнення спеціальної форми з контактними даними для того, щоб Адміністрація Сайту могла зв’язатися з Користувачем по вказаному ним номеру мобільного телефону або для відповіді на запитання стосовно інформації представленої на Сайті. Персональні дані Користувачів не передаються третім особам та державним органам, за виключенням випадків передбачених в Законі України «Про захист персональних даних» і захищаються відповідно до стандартів законодавства України.
 • 4.3. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.
 • 4.4. Користувач несе відповідальність за надання Персональних даних іншої особи.
 • 4.5. При втраті або розголошенні Персональних даних, Адміністрація інформує Користувача про втрату або розголошення Персональних даних.
 • 4.6. Адміністрація вправі використовувати Персональні дані Користувача для електронної розсилки пропозицій та акцій, які стосуються тематики Сайту і діяльності компанії «OZON Development».
 • 4.7. Адміністрація приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту Персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5. ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДКЛЮЧЕННЯ ЗБЕРІГАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

 • 5.1. Файли cookie використовуються Сайтом для:
 • 5.1.1. Надання користувачеві більш зручного, швидкого і простого доступу до вмісту сайту;
 • 5.1.2. Аутентифікації і зберігання особистих уподобань і налаштувань користувача;
 • 5.1.3. Ведення статистики відвідування Сайту.
 • 5.2. Сайт та Адміністрація використовують файли cookie анонімно та передають їх третім особам.
 • 5.3. Для відключення зберігання файлів cookie на електронному пристрої Користувача з якого здійснюється доступ до Сайту необхідно скористатися відповідним меню налаштуванням (параметрами) в веб-браузері. При відключенні зберігання файлів cookie деякі з функцій Сайту можуть бути недоступними.
 • 5.4. Треті особи (наприклад, провайдери зовнішніх аналітичних і маркетингових послуг, використовуваних на сайті) також можуть використовувати cookie. Цей процес не контролюється Сайтом та Адміністрацією.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ

 • 6.1. Інформація представлена на Сайті носить інформаційно-консультаційний характер. Адміністрація не несе відповідальності за використання Користувачем інформації, якщо таке використання нанесло майнову або немайнову шкоду Користувачу чи третім особам.
 • 6.2. Функціональні можливості представленого на Сайті «Калькулятора розтермінування» призначені для ознайомлення Користувача з можливими формами придбання будинку і не є пропозицією укласти договір купівлі-продажу на умовах розтермінування. Розрахункова інформація може відрізнятися від дійсності.
 • 6.3. У разі, якщо після відправки Користувачем заявки на зворотній зв’язок або заявки з запитанням Адміністрація не виконала його по технічним або іншим причинам, остання не несе відповідальність за невиконання зобов’язання по здійсненню зворотного зв’язку з Користувачем або відповіді та його запитання.
 • 6.4. Ні за яких обставин Адміністрація не несе відповідальність перед Користувачем чи будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, викликані в зв’язку з використанням Сайту, інформації представленої на Сайті або результатів інтелектуальної діяльності, викладених на Сайті.
 • 6.5. У разі пред’явлення третіми особами претензій до адміністратора, пов’язаних з використанням Користувачем Сайту, останній зобов’язується своїми силами та за власний рахунок урегулювати зазначені претензії з третіми особами, захистивши Адміністрацію від можливих збитків і суперечок.

7. ПРАВА НА КОНТЕНТ, РОЗМІЩЕНИЙ НА САЙТІ

 • 7.1. Всі використовувані та розміщені на Сайті результати інтелектуальної діяльності, а також сам Сайт є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність.
 • 7.2. Ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник документально надав свою згоду на вільне використання матеріалу будь-якою особою, за винятком випадків, встановлених цими Правилами, а також чинним законодавством України
 • 7.3. Для інтернет-ресурсів обов’язковою умовою будь-якого виду цитування є розміщення активного прямого гіперпосилання на першоджерело https://ozon-ltd.com/ – наприкінці матеріалу.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

 • 8.1. Дані Правила регулюються і тлумачяться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цими Правилами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
 • 8.2. Всі суперечки, вимоги і розбіжності, що виникли або могли виникнути на підставі даних Правил підлягають вирішенню шляхом переговорів.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 9.1. Дані Правила адресовані будь-якій і кожній дієздатній фізичній особі, що бажає стати Користувачем Сайту, яка має відповідні волю і намір використовувати Сайт на викладених вище умовах. Згодою Користувача з умовами даних Правил вважається фактичне використання Сайту, його функціональних сервісів і результатів інтелектуальної діяльності, розміщеними на ньому.
 • 9.2. Основними каналами взаємодії відповідно до даних Правил є адреса електронної пошти, номер мобільного телефону Адміністрації вказаний у відповідному текстовому розділі Сайту, а також номер мобільного телефону Користувача зазначений ним при заповнені спеціальної форми заявки представленої на Сайті.

Дізнайтеся про вигідні умови придбання

Залиште свій телефон, менеджер вам зателефонує і відповість на всі ваші запитання.

Гарантуємо повну конфіденційність і нерозголошення ваших даних третім особам.

Переглянути генплан Хід будівництва 3D-тур